Aktualności

Oferta pracy: Menadżer Sprzedaży ds. Wadiów

Nazwa stanowiska: Menadżer Sprzedaży ds. Wadiów
Nr ref: 01/09/2016

ZAKRES ZADAŃ:

  • rozwijanie sieci sprzedaży wadiów w województwie zachodniopomorskim;
  • realizowanie planów sprzedażowych poprzez aktywne pozyskiwanie klientów w zakresie wadiów;
  • aktywny udział w opracowywaniu polityki sprzedaży wadiów;
  • przestrzeganie określonych standardów działań I procedur istniejących w Spółce;
  • profesjonalne reprezentowanie interesów Spółki podczas spotkań biznesowych I promocyjnych;;
  • inne zadanie dedykowane obszarowi sprzedaży wadiów, zlecone przez przełożonego.

Rejs do świata pieniędzy

Szum wody, powiewy wiatr i.. ważne informacje, które w znaczący sposób mogą ułatwić rozwój Państwa firmy. Północna Izba Gospodarcza zaprasza na trzygodzinny rejs pod nazwą „Śledź finanse”. Spotkamy się nie na sali wykładowej, a na łodzi. Podczas rejsu nasi prelegenci będą doradzać i odpowiadać na pytania. Chcemy pokazać, że w niecodziennej oprawie można rozmawiać o merytorycznych sprawach. Do Państwa dyspozycji również przygotowaliśmy pyszny poczęstunek.

„4 dni w Rzymie” – zmiany w konkursie

W odpowiedzi na zgłaszane przez doradców bankowych sugestie i zgodnie z regulaminem, Zarząd Funduszu Pomerania wprowadził zmiany do regulaminu konkursu „4 dni w Rzymie”. Przede wszystkim wydłużony został termin konkursu do 30 września 2016 r. W związku z tym wyjazd nastąpi w październiku lub listopadzie b.r. Ważną zmianą jest obniżeniu pułapu zrealizowanych poręczeń, który uprawnia do wyjazdu. Obecnie wystarczy zrealizować poręczenia na poziomie 2 mln złotych, aby 1 osoba z banku lub firmy leasingowej mogła wziąć udział w wyjeździe do Rzymu. Dodatkowo wprowadzono zapisy doprecyzowujące świadczenia – transport do Berlina i z powrotem, lot, transfer z lotniska do centrum Rzymu i centrum Rzymu na lotnisko, hotel, wyżywienie, bilety wstępu, bilety komunikacji miejskiej, ubezpieczenie, należny podatek od nagrody.

Dzień Przedsiębiorczości w Północnej Izbie Gospodarczej

27 lipca br. (środa) zapraszamy Państwa do siedziby Izby w Szczecinie na Dzień Przedsiębiorczości w Północnej Izbie Gospodarczej. Tego dnia udało nam się zgromadzić uznanych ekspertów z takich dziedzin jak środki unijne, finanse, zamówienia publiczne. Otrzymają Państwo informacje z pierwszej ręki, a w szczególności:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w roku budżetowym wyrażonej w złotych równowartości 30000 euro, a znajdującej się w przedziale 20000 złotych do 30000 euro "Fundusz Pomerania" spółka z o.o. informuje, że po zapoznaniu się ze złożonymi ofertami na Zakup i dostawę materiałów promocyjnych przyjęto, że najkorzystniejszą ofertę złożyła ACME Agencja Reklamowa Karolina Osierda.